Welkom! Bij dit spel krijgt u een aantal zinnen die u moet sorteren van meest grammaticaal naar minst grammaticaal. U kunt de plaats van een zin in de lijst veranderen door de zinnen naar een andere plek te slepen. Klik op GA VERDER als u klaar bent. Succes!

1 Ik vind dat Jan goed kunnen moet zwemmen.
2 Ik vind dat Jan goed kunnen zwemmen moet.
3 Ik vind dat Jan goed moet kunnen zwemmen.
4 Ik vind dat Jan goed moet zwemmen kunnen.
5 Ik vind dat Jan goed zwemmen moet kunnen.
6 Ik vind dat Jan goed zwemmen kunnen moet.

ZIN 1     ZIN 2     GA VERDER     SPEL 1     SPEL 3Dialectspelen gemaakt door het project Maps and Grammar van het Meertens Instituut. Plaats opmerkingen op onze blog.